Jak vybrat nádrž na dešťovou vodu?

Dešťová voda zachycená ze střech aj. zpevněných ploch má mnoho využití – od zalévání zahrady až po využití v domě nejen na splachování, praní a úklid, ale dokonce po úpravě už i na sprchování. Protože využitím dešťové vody můžeme ušetřit nezanedbatelnou část výdajů za vodu, bývá rozhodnutí pořídit si nádrž na dešťovou vodu a začít využívat dešťovku poměrně snadné. Nicméně pokud jde o výběr samotné nádrže, už to tak jednoduché není. Na co si dát při výběru nádrže pozor? Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých řešení?

Co je potřeba vědět již před výběrem nádrže?

1. Velikost nádrže

Výběr správné velikosti nádrže na vodu se odvíjí od odvodňované plochy (zpravidla plochy a typu střechy) a vydatnosti srážek v dané lokalitě. Existují kalkulačky, které vám po zadání několika málo parametrů samy spočítají objem nádrže, např. http://www.vodavdome.cz/kalkulacka/

2. K čemu bude dešťová voda využívána

Důležité je uvědomit si, k jakému účelu budeme dešťovou vodu využívat a podle toho odhadnout přibližnou roční potřebu. V případě využívání na splachování WC a praní prádla, je třeba vědět, s kolika osobami lze počítat. V případě využívání dešťové vody pro zálivku zahrady je třeba znát přibližnou plochu zahrady, kterou budeme zavlažovat.
Pro využívání dešťové vody v domě musí být vnitřní rozvod užitkové vody oddělen od okruhu vody pitné. V případě, že dojde voda v dešťové nádrži, je přes čerpadlo zajištěna dodávka pitné vody do okruhu s užitkovou vodou tak, aby bylo např. vždy čím splachovat.

3. Výška hladiny spodní vody

Vysoká hladina spodní vody je nebezpečná, protože může narušit stabilitu nádrže natolik, že může dojít až k jejímu zborcení. Z toho důvodu je v rizikových lokalitách zvážit nutnost např. obetonování nádrže nebo zvolit nádrž dvouplášťovou.

havarovaná nádrž na dešťovou vodu 

Obr. 1: Nádrž zborcená vlivem vzestupu hladiny spodní vody

Jakmile máme zodpovězeny předchozí otázky, můžeme přistoupit k výběru samotné nádrže na vodu. U všech lze předpokládat, že jsou 100 % voděodolné, odolné proti korozi a vyznačují se dlouhou životností. A co dál?

varianty nádrží na dešťovku 

Betonové nádrže
+ odolnost vůči spodní vodě, která může být mnohdy problémem v případě plastových nádrží
+ variabilita objemu – vylije se takový objem, jaký je potřeba, není třeba spojovat více menších plastových nádrží v případě potřeby velkého objemu atp.
+ statická únosnost – lze je bez potíží umisťovat do pojezdových ploch
+ jednoduchá možnost umístění příslušenství pro hospodaření s dešťovou vodou
- vysoká cena – k ceně nádrže je třeba kvůli její hmotnosti navíc připočíst často značné náklady na dopravu a uložení do země (pokud se nádrže nevylévají na místě, je třeba zaplatit jeřáb atp.)

Sklolaminátové nádrže
+ flexibilita a nízká hmotnost – snadná manipulace
+ pokud dojde k poškození, poměrně jednoduchá možnost opravy
- menší statická únosnost, v případě obetonování je instalace časově náročnější
- často se vyskytují problémy s praskáním nádrže
- často úzký vstup

IBC kontejnery
+ cena
+ snadná manipulace
+ možnost stohování – šetří místo na skladování
- při uložení do země bez betonáže – špatná únosnost, zborcení vlivem tlaku zeminy, problémy při vysoké hladině spodní vody
- neestetický vzhled
- při uložení nad zemí se ve vodě mohou tvořit řasy
- při využití již použitých nádrží hrozí riziko újmy na zdraví a poškození životního prostředí vinou neodborně vyčištěných kontejnerů

Svařované nádrže
+ možnost výroby na míru včetně přepážek aj. prvků
+ poměrně nízká pořizovací cena
+ nízká hmotnost
+ jednoduchá možnost umístění příslušenství pro hospodaření s dešťovou vodou
při nesprávném usazení může nádrž prasknout snadněji než nádrž monolitická

Monolitické plastové nádrže
+ žebrovaná konstrukce slouží nejen ke zpevnění nádrže, ale i jako ochrana proti protlačení stěn
+ nízká hmotnost – snadná manipulace a instalace
+ výhodná cena
+ u monolitických nádrží (tj. vyrobených z jednoho kusu) neexistuje riziko závady na svárech, popraskání nebo netěsnosti
+ není nutné obetonování (v případě, že se nevyskytuje v dané lokalitě spodní voda)

Časté dotazy a pochybnosti

Čas od času jsme se u našich zákazníků setkali s pochybnostmi okolo přínosu plastových nádrží na dešťovou vodu.V zásadě je téměř každé řešení správné, záleží jen, jak dlouho vydrží a co vlastně člověk chce :-)

 „Proč bych kupoval nádrž za 10 tis. Kč, když si mohu pořídit kubíkovou nádrž v potravinářské kvalitě za desetinu ceny?“

Cena plastové nádrže na vodu může do značné míry ovlivnit naše rozhodování, nicméně, je třeba si uvědomit, že jde o investici do budoucna. Zejména, pokud předpokládáme trvalé a spolehlivé řešení. Klasické IBC kontejnery, sudy, zásobníky a barely na dešťovku se v průběhu let staly evergreenem českých zahrad a samozřejmou součástí systému zalévání a využívání dešťové (nebo studniční) vody. Jako nadzemní nádrž na vodu je toto finančně nenáročné řešení poměrně uspokojující, nicméně jsou zde některá omezení:

  • v nadzemní nádrži se pravděpodobně bude bez chemického ošetření tvořit řasa,
  • nádrž/barel není vyhovující z estetického hlediska.

Na běžné zalévání na zahradě je nadzemní nádrž relativně vyhovujícím řešením. Při instalaci systému je nutné počítat také s filtrování nečistot na vstupu. Jako alternativa podzemních nádrží na vodu se kontejnery, sudy a barely nejeví jako varianta, která by měla vydržet léta bez potíží. Konstrukční vlastnosti těchto výrobků nejsou primárně uzpůsobeny pro tyto účely, a může tak reálně hrozit promáčknutí nádoby nebo její totální zničení. Tato rizika je možné potenciálně eliminovat obetonováním nádrže, přesto, samotné „slepené“ řešení pravděpodobně nebude o nic časově a finančně zajímavější, než ostatní řešení.

„To už je lepší si pořídit studnu za 30 tis. Kč a je vystaráno.“

Vystaráno zdaleka není, i když by se tak na první pohled mohlo zdát. Zdroj vody z vrtané studny je sám o sobě jistotou, že voda bude nekonečně k dispozici. Není tomu tak vždy:

  • kapacita vody, co je aktuálně k dispozici ve studně, je omezená,
  • období sucha může výrazně snížit denní kapacitu studny.

Z praktického a ekonomického hlediska má věc i další faktory, se kterými moudrý hospodář počítá:

  • při absenci akumulační nádrže na vodu je potřeba neustále zapínat/vypínat čerpadlo ve studni (zvýšená frekvence zapínání/vypínání zvyšuje riziko poškození vrtu – zejména u čerpadel nižší kvality),
  • bez akumulační nádrže na vodu odpadá možnost využívat dešťovou vodu,
  • nemůžeme počítat se zásobou vody pro případy nenadálého sucha nebo aktuální zvýšené potřeby vody,
  • voda z akumulační nádrže na vodu má relativně vyšší teplotu než voda ze studně (voda je „připravená“ na zalévání).

„Chtěl bych vidět, co tam bude za pár let z té střechy za bordel usazený, kdo a jak to bude čistit.“

Nečistoty nejsou pro odborně instalované systémy na akumulaci a využívání dešťové vody žádný problém. Plastové nádrže na vodu AS-REWA od ASIO jsou vybaveny filtrem hrubých nečistot na vstupu. Díky aplikaci průtokového filtru na dešťovou vodu není třeba filtr nikterak často podrobovat kontrole. Navíc filtr AS-PURAIN disponuje samočistícím efektem díky principu vodního skoku.Z hlediska čištění nádrže právě přichází kámen úrazu u některých alternativ nádob na srážkovou vodu. Předpokladem pro čištění nádrže je totiž adekvátní vstup, kdy můžeme na dno nádrže spustit kalové čerpadlo, zvířit dno a započít samotné čištění. Proces údržby kalovým čerpadlem pak provádíme cca jednou za 5 let.

Potřebujete více informací?

Věříme, že vám tento článek pomohl se lépe zorientovat v problematice využívání dešťové vody. Plastové nádrže na vodu AS-MONA naleznete dole na hlavní stránce tohoto webu. S výběrem vhodné velikosti vám pomůže naše kalkulačka. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat, konzultace poskytujeme vždy zdarma!